2.4E1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Storebæltsvej - servicecenter

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
20 for området som helhed

Max etageantal og højde
8,5m