2.4D2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Korsør Station

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max etageantal og højde
2 etager og 14m