2.4BE1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Banegårdskvarteret

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for området som helhed