2.3T1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Storebæltsvej - betalingsanlæg

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Tekniske anlæg

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for området som helhed

Max etageantal og højde
3 etager og 12m