2.3R9 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Bypark

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone