2.3R8 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Birkemoseanlægget

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone