2.3R18 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Skydebane Korsør

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Støjende fritidsanlæg

Zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
By- og landzone