2.3R16 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Troldhøj

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Øvrige bestemmelser
Området må ikke bebygges