2.3R12 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Ny Stadion - Tovesvej

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Idrætsanlæg

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
10 for området som helhed

Max etageantal og højde
15m