2.3E8 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Tårnborgvej - Motalavej

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for området som helhed

Max etageantal og højde
2 etager og 10m

Øvrige bestemmelser
Området anvendes til butikker der forhandler særlig pladskrævende varegrupper.