2.3E7 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Inderhavn Lilleøvej

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Havneerhverv

Zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for området som helhed. Max. 6 m3 pr. m2 grundareal for området som helhed

Max etageantal og højde
30m