2.3E1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Storebæltsvej

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for området som helhed

Max etageantal og højde
3 etager og 12m