2.3C5 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Tårnborgvej - Møllevangen

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Centerområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
2½ etager og 12,5m

Øvrige bestemmelser
Max. butiksstørrelse: dagligvarer 1000m², udvalgsvarer 0m². Max. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 1000m², udvalgsvarer 0m².