2.3BE4 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Gl. Banegårdsplads - Tårnborgvej

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
60 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
2½ etage og 12,5m