2.3BE3 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Tårnborgvej

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
2½ etage