2.3B6 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Bragesvej - Lersøparken

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
2 etager og 10m