2.3B22 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Halskovvej

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Etagebolig

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for området som helhed

Max etageantal og højde
3 etager og 12m