2.3B15 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Revvej - Strandvej

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
45 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
3 etager og 12,5m