2.3B13 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Birkemosevej - Revvej

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
1½ etage