2.3B12 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Halsskovvej - Dyrehovedgårds Alle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
1½ etage

Øvrige bestemmelser
Enkelte bygninger kan dog opføres med 2 etager i max højde 12,5 m