2.2T1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Norbrinken

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Tekniske anlæg

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for området som helhed

Max etageantal og højde
2 etager og 8,5m