2.2E1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Inderhavn - Norvangen

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Havneerhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
6 m³ pr. m² grundareal for området som helhed

Max etageantal og højde
20m