2.2D2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Kjærsvej - Lilleskovvej

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
1½ etage