2.2C2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Kjærsvej - Lilleskovvej

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Centerområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for området som helhed

Max etageantal og højde
1½ etage

Øvrige bestemmelser
Max. butiksstørrelse: dagligvarer 1000m², udvalgsvarer 0m². Max. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 93m², udvalgsvarer 0m².