2.2B8 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Noralleen

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Etagebolig

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for området som helhed

Max etageantal og højde
2 etager