2.2B5 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Æblehaven

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
20 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
1 etage

Øvrige bestemmelser
Der må ikke opføres yderligere bebyggelse i området, bortset fra mindre tilbygninger og mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere.