2.2B16 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Storebæltsparken

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max etageantal og højde
1 etage og 5m

Øvrige bestemmelser
30 beboelser på hver max. 100 m2. Til hver beboelse kan der bygges småbygninger (redskabsrum, udhus, carport, garage eller lign.) på hver max. 20 m2