2.2B13 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Langelandsvej - Omøvej

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
1½ etage