2.2B1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Rønne Alle - Elme Alle - Thiesens Alle

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
1½ etage