2.1R2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Lystbådehavn

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Lystbådehavn

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
10 for området som helhed

Max etageantal og højde
1½ etage og 8,5m