2.1E1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Batterivej - Søbatteriet

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Havneerhverv

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
25 for området som helhed

Max etageantal og højde
1 etage

Øvrige bestemmelser
Ingen byggelinie må placeres nærmere end 12m til havnebassinets kant.