2.1D5 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Helms Skole

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
55 for området som helhed

Max etageantal og højde
2½ etage og 12,5m