2.1D3 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Fæstningen

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Kulturelle institutioner

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Øvrige bestemmelser
Området må ikke bebygges