2.1C3 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Havnearkaderne

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
65 for området som helhed

Max etageantal og højde
5 etager

Øvrige bestemmelser
Max. butiksstørrelse: dagligvarer 3500m², udvalgsvarer 2000m². Max. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 0m², udvalgsvarer 400m².