2.1B7 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Algade - Pakhusstræde

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
60 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
2½ etage