2.1B2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Quistgårdsvej

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
2 etager og 12,5m