17.R4 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Stationsvej - Mærskvejen

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Landzone

Øvrige bestemmelser
Området friholdes for bebyggelse