17.E5 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Erhverv ved Borgergade - Smedevej

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for området som helhed

Max etageantal og højde
2½ etage og 12,5m