17.E3 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Mærskvejen

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for den enkelte ejendom. Det samlede rumfang af bygninger på hver enkelt ejendom må ikke overstige 2 m³ pr. m² grundareal

Max etageantal og højde
8,5m