17.D7 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Vemmelev Kirke

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Kirke og kirkegård

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
25 for området som helhed

Max etageantal og højde
1½ etage og 12,5m