17.D2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Vemmelev rensningsanlæg

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Rensningsanlæg

Zonestatus
Landzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max etageantal og højde
8,5m.