17.BE2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Smedevej

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte ejendom for åben lav. 40 for området som helhed for tæt lav. 40 for anden anvendelse

Max etageantal og højde
1½ etage

Øvrige bestemmelser
Nye bygningers udformning og placering skal bidrage til at opretholde og videreføre karakteren af landsbymiljøet og byggetraditionen.