17.B21 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Vimarhus

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for området som helhed

Max etageantal og højde
2½ etage og 12,5m