17.B19 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Borgergade 31

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
50 for området som helhed

Max etageantal og højde
2 etager