1.5D3 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Uddannelsesfirkanten

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
3 etager