1.5C1 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Strandvejscentret

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Centerområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
2 etager

Øvrige bestemmelser
Max. butiksstørrelse: dagligvarer 1000m², udvalgsvarer 200m². Max. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 500m², udvalgsvarer 0m².