1.5B9 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Løvegade nord

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75 for området som helhed

Max etageantal og højde
2½ etage