1.5B6 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Herluf Trollesvej

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30 for den enkelte ejendom

Max etageantal og højde
1½ etage