1.4R6 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Stadionområdet

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Idrætsanlæg

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Max etageantal og højde
1 etage