14.R2 Kommuneplan 2013 Slagelse Kommune

Vedtaget

Rammenavn
Omø Lystbådehavn

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Lystbådehavn

Zonestatus
Byzone

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40 for området som helhed

Max etageantal og højde
1½ etage

Øvrige bestemmelser
Tilladelse til max. 15 telte og max. 10 campingvogne i tilknytning til lysbadehavnens servicebygning.